Lidmaatschap

Voor het lidmaatschap voor een gezin betaalt u €15,- per jaar.

Het lidmaatschap geldt voor alle kinderen van het gezin (die nog geen 13 jaar waren bij ingang van het speeltuinjaar) en op het adres staan ingeschreven.

Een lidmaatschap is tevens mogelijk voor uw kleinkinderen of oppaskinderen. Dit lidmaatschap is geldig voor een kalenderjaar van 1 Januari t/m 31 December

Het bestuur neemt leden aan via schriftelijke aanmelding en tegen contante betaling bij de beheerder van de speeltuin of een speeltuinmedewerker. Het lidmaatschap kan vanaf januari steeds worden verlengd met 1 jaar. Bij tussentijdse opzegging vindt geen restitutie plaats.

Het bestuur kan een lidmaatschap ten aller tijde weigeren of vroegtijdig stop zetten, als een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet na komt of de vereniging in wat voor vorm dan ook benadeelt.

Aan een lidmaatschap kunnen geen rechten worden ontleend.

Inschrijfformulier lidmaatschap
Lidmaatschap 20 (PDF-bestand)

Gebruikersvoorwaarden
Download hier de gebruikersvoorwaarden (PDF-bestand)
of lees de gebruikersvoorwaarden hier.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze Europese wet regelt wat er allemaal wel en niet mag met betrekking tot persoonsgegevens ter bescherming van privacy van de burgers. Naast het gebruik van persoonsgegevens is het ook gebruik van (digitaal) beeldmateriaal aan strikte regels gebonden.

Speeltuinvereniging Morschkwartier (verder genoemd “de vereniging”) vindt het belangrijk dat de aan de vereniging beschikbaar gestelde persoonsgegevens van de leden en huurders zorgvuldig worden gebruikt, geregistreerd en beschermd. In deze privacyverklaring geeft de vereniging aan hoe zij omgaat met persoonsgegevens, (digitaal) beeldmateriaal en internetdiensten. Voor meer informatie omtrent AVG kunt u hier
onze privacyverklaring lezen (PDF-bestand).

Om de PDF-formulieren te kunnen lezen is Adobe Reader vereist.